PinyinSudoku

    学无止境 - There's no end to learning, so keep on...

List of Published Pinyin Sudokus

B: bei, bu
C: chachai, ci, cun
D: da, dao, dian, dong
E: e
F: fang I, fei I, fei II
G: gai, gou, gu I
H: he Ihuahui
J: ji Ijia Ijian I, jiao I, jie I
K: ke I
L: li I, lun
M: ma, mei
N: na
O: o, ou
P: pa, pai, ping
Q: qi I, qi IIqian I, quan
R: r, ri, ran, rao
S: shang, shen, shi I, shi II, shu I, si, sui
T: tang, ti
W: wei I, wowu I, wu II
X: xi, xiang I, xie I, xiao I
Y: yan I, yao Iyi Iyi II, yi III, you I, yuan I, yuan II
Z: zhi Izhong, zhou

... to be continued (from time to time) ...


Blog-Archiv